Šehidska organizacija iz Visokog uputila je telegram saučešća povodom preseljenja na ahiret iranskog producenta i aktiviste, Nadera Talebzadeha, koji je u ratnim godinama bio uz narod Bosne i Hercegovine. 

"Izražavamo saučešće narodu Irana koji je izgubio jednog od svojih najboljih sinova, kao i njegovoj porodici, kolegama, studentima i prijateljima povodom preseljenja producenta i istaknutog iranskog medijskog aktiviste, gospodina Nadera Talebzadea, na bolji svijet" - navodi se u saučešću Organizacije porodica šehida i poginulih boraca "Visoko 92" iz Visokog.

Ističe se da je bio uz narod Bosne i Hercegovine u najtežim danima agresije, embarga na lijekove i hranu, te da je svojim zalaganjem doprinosio istinitom i blagovremenom izvještavanju o stanju na terenu.

"Ožalošćene majke i očevi Bosne i Hercegovine neće zaboraviti medijsku borbu izaslanika Islamske Republike Iran, kao ni njegov trud. Njegova duša, koja je bila barjak medijske borbe protiv tlačitelja i oslonac potlačenih širom svijeta, bit će uz šehide otpora bosanskog rata, uz iranskog šehida komandanta Resula Hejdarija, u najvišim stupnjevima Božije milosti, ako Bog da" - dodaje se u saučešću.