Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić danas je donijela Odluku o izmjeni Nastavnog plana za osnovnu školu u dijelu koji se odnosi na naziv nastavnog predmeta Bosanski jezik i književnost/Hrvatski jezik i književnost/Srpski jezik i književnost.

Kako se navodi u njenoj Odluci “u nastavnom planu i programu za osnovnu školu odobrenu od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo mijenja se naziv predmeta. Naziv nastavnog predmeta Bosanski jezik i književnost/Hrvatski jezik i književnost/Srpski jezik i književnost mijenja se i glasi Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost”.

Odluka će se, kako se navodi, primjenjivati od 16. januara 2019. godine.

Potez ministrice Bogunić nejasan je, s obzirom na to da je na jučerašnjoj press konferenciji pojasnila da će naziv “Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost” biti četvrta ponuđena opcija za roditelje koji nisu željeli izabrati naziv jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini bosanskog, hrvatskog ili srpskog.

Ministrica je novinarima jučer kazala da će roditelji učenika moći izabrati četiri opcije koje bi stajale na svjedočanstvima i uvjerenjima đaka. Prva opcija je “Bosanski jezik i književnost”, druga je “Hrvatski jezik i književnost”, treća je “Srpski jezik i književnost”, a četvrta opcija glasi “Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost”.

Riječi ministrice Bogunić, odnosno odluku u vezi s jezikom, jučer su na konferenciji za medije potvrdili i premijer Edin Forto te predsjedavajući Skupštine KS Elmedin Konaković.

Međutim, u današnjoj odluci nigdje se ne navode prve tri opcije, iz čega bi se moglo zaključiti da su jučer samo obmanuli javnost, te da zapravo postoji samo jedna opcija za sve učenike i njihove roditelje. U odluci se ni na koji način ne pojašnjava da je to četvrta opcije. Naprotiv, iz nje se jedino može iščitati da je to jedina opcija. Ili je odluka ministrice (ne)svjesno loše i neprecizno napisana?!

 

Međutim, iz Ministarstva je školama danas stigla i uputa u kojoj se spominju tri jezika, odnosno nazivi tri predmeta te četvrta opcija. Tu odluku možete vidjeti u nastavku. Napominjemo, ministrica Bogunić nije danas bila dostupna za razgovor, tačnije pojašnjenje svojih kontradiktornih izjava i odluka.

 

Predsjednik Udruženja direktora osnovnih škola KS Hajrudin Ćuprija za Faktor je kazao da je tek sada direktorima potpuno nejasna situacija kada je u pitanju izučavanje i naziv maternjeg jezika u sarajevskim školama, objavio je Faktor.