Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru, na inicijativu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, izmijenila jedan od zaključaka sa 128. hitne sjednice.
Novousvojenim zaključkom Federalna vlada poziva Predstavnički dom Parlamenta FBiH da usvoji Zakon o podršci porodicama s djecom u FBiH, u tekstu u kojem ga je utvrdila i u parlamentarnu proceduru 13. jula 2018. godine uputila Vlada FBiH.

Naime, radi se o preciziranju ranije usvojenog zaključka Vlade FBiH na način da će Zakonom o podršci porodicama s djecom u FBiH na sistemski način biti uređeno pitanje prava na dječiji dodatak i novčanu pomoć porodiljama koje nisu u radnom odnosu na prostoru FBiH.

U predloženom zakonu stoji: "uzimajući u obzir trenutno stanje ostvarivanja prava, utvrđenih postojećim zakonima u oblasti zaštite porodice s djecom, te nejednakost u ostvarivanju prava koja su posljedica nejednakih finansijskih mogućnosti kantona, novim rješenjima predviđeno je da se dječiji dodatak finansira iz budžeta Federacije BiH, dok se pravo na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu finansira s kantonalnog nivoa".

Podsjetimo, na posljednjoj sjednici Predstavničkog doma Vlada FBiH nije prihvatila nijedan amandman pa ni one da se izjednače prava i novčane naknade za porodilje u cijeloj FBiH, navodeći upravo da u parlamentarnoj proceduri postoji nacrt zakona koji treba regulisati tu oblast.

(klix.ba)