Zamjenik za pravna i međunarodna pitanja ministra inostranih poslova IR Iran, Gholamhusein Dehqani, je na sastanku s ambasadorima islamskih zemalja u Teheranu, a pred održavanje summita zemalja članica Organizacije islamske saradnje u Saudijskoj Arabiji, kazao kako je palestinsko pitanje i dalje glavni prioritet rada ove organizacije, posebno u današnjim okolnostima na Bliskom Istoku u kojima Trump i njegovi cionistički partneri nastoje sprovesti svoj plan za narod Palestine.

„Sastanci ove Organizacije, kao i onaj u Mekki, moraju biti mjesto za jačanje saradnje i jedinstva islamskog ummeta, a ne da se prodorom stranaca i njihovih sluga, pretvori u mjesto za raskol i neprijateljstvo i izlaganje tema koje nisu vezane za ciljeve Organizacije“ – rekao je on.

On je naglasio da je neophodno da se u Organizaciji poštuje princip zajedinčkog odlučivanja i transparentnosti i kritikovao trenutne pristupe u kojima se stavovi Islamske Republike Iran ne uzimaju u obzir.

Dehqani je također kritikovao diskriminatornu poliku prema Iranu, pod uticajem Saudijske Arabije, i rekao da je ona dovela do udaljavanja Organizacije od njene profesionalnosti i da sprovodi politiku stvaranja pritiska nad svojim članovima.

On je kazao kako je ta politika štetna po Organizaciju i da se protivi njenim osnovnim principima te zatražio da glavni sekretarijat poštuje objektivnost, transparentnost i glavne principe na kojima je ona zasnovana, s ciljem odbrane prava muslimana, posebno u Palestini i borbe protiv spletkama cionističkog režima Izraela.