U subotu 11. marta u Bošnjačkom institutu u organizaciji Fondacije Mulla Sadra u Bosni i Hercegovini organiziran je seminar o temi Religija i ljudska prava.
U seminaru su učestvovali: prof. dr. Akbar Eydi, prof. dr. Mile Babić, iguman Danilo, prof. dr. Massoud Shadjareh, mr. Sabahudin Šarić, a seminar je moderirao Ensar Karaman.

Svaki od učesnika je kroz prizmu učenja svoje vjere obrazložio koliko je svaka vjera zagovornik i zaštitnik ljudskih prava. Kako su sve vjere objave od Jednog Jedinog Stvoritelja, to se i postulati vjera baziraju na istim temeljnim učenjima o pravima svakog, ne samo čovjeka, nego i svakog bića i Božijeg stvorenja. Svaka vjera garantira svemu stvorenom njegova prava, a čovjek je taj koji na zemlji red remeti i koji uzurpira tuđa prava.

Prof. dr. Akbar Eydi istakao je da je Bog Uzvišeni slao ljudima Poslanike i Knjige da bi se ljudi složili oko onog oko čega su se razilazili. Naglasio je da je jedan od temelja usavršavanja čovjeka pitanje ljudskih prava. Kroz život poslanika Islama Muhammeda, s.a.v.s., pitanje ljudskih prava manifestiralo se u različitim okolnostima. On je kazao da postoje četiri skupine ljudi glede ovog pitanja:

1.    neprijatelji Objave koji su znali da ako vjera prodre u narod i ako ljudi pohrle u vjeru, njihovi će interesi biti ugroženi
2.    osobe koje nisu svojim bićem prihvatile vjeru, ali su se zarad svojih interesa priklonile Božijem Poslaniku, a to su licemjeri
3.    skupina džahila-neznalica koji nisu bili sposobni da spoznaju vjeru nego su vjeri nametali svoja mišljenja
4.    skupina istinskih vjernika koji su svjesno prihvatili vjeru i sve njene postulate sproveli u životu.

„Vjera pojašnjava, otkriva primordijalne vrijednosti čovjeka i taj fitret vjere je nepromjenljiv, tj. ono za čim čovjek teži. Čovjek treba da upozna sebe, svoje interese i da shvati da sve što je stvoreno da je stvoreno zarad njega. Čovjek ne smije zaboraviti svoju ulogu u ovome svijetu i treba da zna da će preko ovoga svijeta zaraditi vječni svijet. Neće nam pripasti ništa drugo nego ono za što se potrudimo“, rekao je između ostalog, prof. dr. Akbar Eydi.

Iguman Danilo je svoje obraćanje započeo riječima: „Moje pravo mi ne daje za pravo da činim što god hoću ako će to ugroziti pravo drugog čovjeka.“ U daljem izlaganju naglasio je da je služenje i staranje čovjeka o drugom čovjeku ustvari služenje samom Bogu. Jedinstvo sa Bogom podrazumijeva jedinstvo s bližnjima. U svom obraćanju se dotakao položaja žena, njihove poniženosti, kako na Istoku, tako i na Zapadu, te je govorio o tome koliko vjera uzdiže ženu.

Prof. dr. Massoud Shadjareh je veliki borac za ljudska prava. Živi i radi u Londonu. Učestvovao je u protestima protiv vijetnamskog rata. Član je Islamske komisije za ljudska prava. Bavi se zaštitom ljudskih prava, ne samo muslimana nego općenito svih ljudi u svijetu. Prof. Shadjareh je istakao da postoje oni koji govore da u Islamu nemamo poštivanje ljudskih prava. Drugi kažu da sve ono što su ljudska prava to je islamsko i da samo trebamo reći bismillah, i to je to. Koncept ljudskih prava u Islamu sažet je u suri Isra. Čast čovjeka je nešto što je opisano u Kur'anu i ne može biti oskrnavljeno od strane ikoga.

Profesor je govorio i o semantici arapske riječi kabail, koju naši prevodioci prevode sa nacija, a ustvari izvorno u arapskom jeziku to nije nacija, to znači paralela drugim ljudima – stvorio sam vas kao paralelu drugim ljudima. Prevodioci prevode sa nacija, a Allah nije stvorio nacije. Zatim riječ tarefe, koja se prevodi sa upoznati se, ali kako se upoznati. Upoznati nekoga na način onako kako on želi da ga upoznate. Zatim je naveo primjere iz historije Islama kada je neko iz jevrejske zajednice nepravedno optužio h. Aliju, on je izašao pred sud. No, u savremenom svijetu postoji politički imunitet. Koliko ljudi je po zatvorima nevino, jer čovjek je nevin sve dok mu se ne dokaže krivica, a mnogima se krivica nikad ne dokaže. I sve to čini međunarodna zajednica, pozivajući se na ljudska prava.

Fra Mile Babić govorio je historijski o religiji i državi te o tome da je kroz historiju postojala državna religija. Naglasio je da se sve religije slažu oko zajedničkih moralnih principa. Ubij, ne kradi, ne laži postulati su svih religija. Niko nema pravo ubijati, uništavati život. Ne smijemo biti protiv života. Moramo biti pravedni, govoriti istinu.
Mr. Sabahudin Šarić govorio je o zloupotrebi religije i kršenju ljudskih prava. Kazao je da religija može imati dvojak značaj poput skalpela koji u rukama stručnjaka može spasiti nekome život, dok u rukama zločinca ubija. Allah, dž.š., zahtijeva da se svačije pravo poštuje i u tome je vrlo jasan. Postoje vrlo decidni i jasni ajeti o ubistvu, zatim o oprostu, o tome šta znači oprostiti. No, ljudi ne poštuju Božiji zakon, pa time ni ljudska prava. Krše se osnovna ljudska prava, pravo na život, na obrazovanje, a sve pod plaštom vjere.

Mediha Džakmić