24302157 1477377425716781 202986164211811683 oU ponedjeljak, 04.12. u prostorijama Kewsera održana je tiribina pod nazivom „Vječiti uzor, Muhammed a.s.“ Ž.E.O. Kewser organizirala je ovu tribinu u želji da svi mi njegujemo ljubav prema Poslaniku, da slijedimo njegov put i idemo stazom koja nas vodi njemu i Uzvišenom Gospodaru. Predavačice na tribini bile su muallima Enisa Meštrovac, mr. Belma Bjelak Bešlić i mr. Amra Imamović. Moderatorica je bila Dženana Džakmić-Šabanović a program su dodatno uljepšale tri članice dječijeg hora Kewser.
Muallima Enisa Meštrovac govorila je o temi Osobiname kojima je Poslanik a.s. plijenio.
Enisa je na samom početku izlaganja proučila ajet iz Kur'ana u kojem Allah dž.š. kaže: „Vi u Allahovom Poslaniku imate najbolji uzor“. Rahmetli šejh Mustafa Ćolić dao je jedno od najljepših tumačenja ovog ajeta. On je kazao da ukoliko želimo da uzmemo za uzor Muhammeda a.s. moramo ispunjavati tri unutrašnja i tri vanjska šarta. Tri unutrašnja faktora su: želja, volja, i osobine. Ukoliko budemo imali u srcu želju da nam uzor bude Poslanik, iz toga će proizaći volja i načini kako da slijedimo Poslanika a na kraju će se u nama roditi osobine koje je imao Poslanik. Vanjski faktori koje moramo imati ukoliko želimo da nam Poslanik Muhammed a.s. u životu bude uzor su: govor, djelo, i ponašanje. Muhammed a.s. je imao najljepši govor, imao je metode kako da dođe do ljudskih srca, a njegova djela su pratila njegov govor. Kada budemo imali ovih pet faktora onda će i naše ponašanje biti u skladu sa Poslanikovim ponašanjem.
Mr. Amra Imamović govorila je o temi Poslanik kao odgajatelj.
Amra je kazala da u ovom burnom vremenu mladom čovjeku nedostaje snaga identifikacijskih uzora. Odgoj uzorom je dio i bošnjačke tradicije odgajanja, a najbolji odgajatelj je Muhammed a.s. Kur'an o Muhammedu a.s. govori kao o živom čovjeku i Božijem Poslaniku koji je djelovao unutar mnoštva međusobno povezanih razina. Njegova misija ne tiče se samo njega i Boga nego je posrijedi življenje vjere i djelovanje unutar društva, porodice, zajednice. Poslanikov uzoriti život je jedan od presudnih kvaliteta njegove ličnosti koje su ga delegirale u sami vrh ljestvice najboljih odgajatelja u historiji čovječanstva. On nije bio samo odgajatelj ličnosti, on je bio odgajatelj i duše i ličnosti.

Mr. Belma Bjelak Bešlić govorila je o temi Poslaniku kao lider. Belma je kazala da se nalazimo u teškom vremenu kada često čujem izraz lider, lidership. Mi u našim životima trebamo nekoga ko će nas voditi. Lider prije svega može biti onaj koga Allah dž.š. odabere da bude lider. Allah je Poslanika odgajao kao lidera, ta urođena karizma koju je Poslanik a.s. imao ne može se steći. Danas mnogi žele da se čuje za njih, trude se da postanu poznati, ali Poslanik nije bio takav. On se često povlačio u osamu i razmišljao o sebi i narodu kojeg vodi. Belma je u svom izlaganju navela primjere Poslanikovih vještina kao lidera za vrijeme hidžre, bitke na Uhudu, ugovora na Hudejbiji.

24785116 1477377585716765 1410190620202763339 o 1

24785404 1477377542383436 3899363119540138379 o