Piše: Faisal Kutty

Islamofobija i targetiranje muslimana u Kanadi bile su propraćene u medijima posljednjih sedmica, ali to je već dugo svakodnevna pojava za muslimane bilo to u obliku nadzora nacionalnih igurnosnih službi, odstupanja od uobičajenog postupka ponašanja, zabrane avionskih letova, anti-nikab zakona, pa čak i targetiranja muslimanskih institucija. Iz izljeva podrške nakon nedavnih napada u Londonu i Ontariju, čini se kako tiha manjina kanađana ima samo ljubav za sve - međutim godinama su bili hranjeni mnogim dezinformacijama i strahom, a mi sada vidimo posljedice takvog djelovanja.

Pojedini kanadski političari i neki segmenti medija snose veliku krivicu za prikazivanje muškaraca muslimana kao potencijalno opasnih kriminalaca, a muslimanskih žena ugroženim i onima kojima je potrebno spašavanje. Taj je fanatizam ukorijenjen u kulturi straha koju već desetljećima njeguju mnogi ljudi na moćnim položajima, ali najagresivniji fanatizam kreće od 11. Septembra, dana poznatog kao početak " rata protiv terorizma ".
Kanadska vlada igrala je glavnu ulogu u širenju islamofobije , a dva izvještaja objavljena ove godine potvrđuju neke od najgorih strahova zajednice kada je u pitanju targetiranje muslimanskih dobrotvornih organizacija.

Već desetljećima, društvo je okruženo informacijama o neželjenim dobrotvornim organizacijama sistemskim profiliranjem muslimana nakon 11. Septembra. Neki od 1,5 milijuna kanadskih muslimana zabrinuti su zbog nepravednih targetiranja i prijava zbog učestvovanja u pomoći i davanju doprinosa muslimanskim dobrotvornim organizacijama.  Nekoliko dobrotvornih organizacija moralo se zatvoriti, jer su neke institucije bile pod paskom pretjeranog nadzora i kontrole. Svjedočili smo da su nekim klijentima bez ikakvog pravnog postupka zamrznuti bankovni računi, pa čak i onima koji su svoj vlastiti novac htjeli poslati u inozemstvo.

Status opoziva

Prošlog mjeseca, nacionalna koalicija za građanske slobode koja predstavlja desetine skupina optužila je Kanadsku agenciju za prihode (CRA) da posebno tretira i izdvaja muslimanske dobrotvorne organizacije. Ovo izvješće otkriva kako su, dok je Kanada pojačavala pokušaje suzbijanja financiranja terorizma nakon 11. rujna, CRA i njena uprava angažirani da nadgledaju rada muslimanskih dobrotvornih organizacija u Kanadi, pod pretpostavkom da predstavljaju najveći rizik financiranja terorizma. Ovaj je posao u velikoj mjeri izvodio Odjel za pregled i analize (RAD), tajno tijelo CRA-a koje surađuje s agencijama za nacionalnu sigurnost. To je dovelo do nepravednog i nerazmjernog targetiranja muslimanskih dobrotvornih organizacija sa malom odgovornosti i bez neovisnog pogleda takvih akcija, napominje se u izvješću. 

Između ostalog , izvješće pokazuje da se procjena rizika kanadske vlade za financiranje terorizma u dobrotvornom sektoru gotovo isključivo usredotočuje na muslimanske dobrotvorne organizacije, s malo ili nimalo javnog obrazloženja rizika; i takvo izvješće se koristi za opravdanje nadzora, praćenja i revizije muslimanskih dobrotvornih organizacija na sumnjivim osnovama; te da su ove politike rezultirale ukidanjem dobrotvornog statusa muslimanskim dobrotvornim organizacijama, "nanoseći štetu samom dobrotvornom sektoru i utječući na širu muslimansku zajednicu".

Prema izvješću, između 2008. i 2015. godine, cjelih 75 % svih dobrotvornih organizacija kojima je status dobrotvornih društava oduzet nakon revizije RAD-a bile su muslimanske skupine. Od tada je ovaj status povučen za još četiri muslimanske dobrotvorne organizacije, iako se u izvještaju nadalje napominje da niti jedna skupina niti pojedinci povezani s ovim dobrotvotnim društvima nisu optuženi za kaznena djela povezana s terorizmom. 
Odgovor CRA-a je da ne vrši reviziju na temelju bilo koje određene vjere ili denominacije. No, ovo je stajalište teško prihvatiti s obzirom na to da ovaj izvještaj nije prvi koji navodi takvu vrstu diskriminacije. 

Kad sam se obratio CRA-u s tim pitanjima, primio sam sljedeću izjavu: "Kanadska agencija za prihod (CRA) čvrsto je posvećena raznolikosti, uključenosti i anti-rasizmu, usklađujući se s našim vrijednostima profesionalnosti, integriteta, poštovanja i suradnje. CRA je odgovoran za osiguravanje toga da sve registrirane dobrotvorne organizacije ispunjavaju zahtjeve Zakona o porezu na dohodak i običajno pravo.
Postupak provjere da li organizacija i dalje ispunjava uvjete za registraciju u dobrotvorne svrhe prema Zakonu o porezu na dohodak administrativna je odluka. CRA ne bira registrirane dobrotvorne organizacije za reviziju na temelju bilo koje određene vjere ili denominacije, niti održava statistiku koja prati revizije na temelju denominacija."

Strukturna pristranost

U zajedničkom izvješću koje su u Martu objavili Sveučilište u Torontu i Nacionalno vijeće kanadskih muslimana navodi se slična zabrinutost, zaključujući da revizije muslimanskih dobrotvornih organizacija nisu slučajne, te identificirajući politike i obrasce koji pokazuju potencijalne pristranosti. Izvještaj sugerira da pristup kanadske vlade financiranju antiterorizma i protu ekstremizmu čini dobrotvorne organizacije pod vodstvom muslimana izuzetno osjetljivima na nesrazmjernu kontrolu, revizije ili još gore, ukidanje dobrotvornog statusa. U izvještaju je jasno uočljiva strukturna pristranost koja muslimane i njihov životni stil i aktivnosti smatra urođenima stvarima, što dovodi u pitanje ideju o "domaćem kanadskom muslimanu".

Zabrinjavajuće je što studija ukazuje na politiku prema kojoj vlada može sumnjati da su dobrotvorne organizacije pod vodstvom muslimana sklone financiranju terorizma bez ikakvih konkretnih dokaza. Također se navodi predrasuda koja "traži, predviđa i sprječava radikalizaciju i ekstremističko nasilje prije nego što se to dogodi", nesrazmjerno utječući na muslimanske skupine za koje se sumnja da imaju konzervativne stavove. Kao što je istaknuto u ovim izvješćima, takve revizije nude moguće administrativno pokriće za strukturne pristranosti kanadske politike financiranja protuterorizma i antiradikalizacije, oblikujući po sopstvenom nahođenju prikupljanje, analizu i tumačenje dokaza u revizijama muslimanskih dobrotvornih organizacija.

Ova bi otkrića trebala smetati bilo kojem poštenom Kanađaninu zbog negativnog utjecaja na vjerska i jednakopravna prava zaštićena Poveljom . Ali ako to nije dovoljno, uzmite u obzir da ovakva vrsta diskriminirajućeg postupanja može samo dodatno marginalizirati i otuđiti dio 1,5-milijunskog muslimanskog stanovništva u zemlji. Ukorijenjeni u islamofobiji, takvi besmisleni i pogrešni pokušaji da se osujeti radikalizacija mogu učiniti suprotno, dajući ekstremistima oruđe kojim bi se opravdalo potvrđivanje rata protiv islama.

Nagrizanje povjerenja

Muslimani znaju da je dobrotvorno davanje, poznato kao zekat , jedan od pet stupova islama. Zekat se izračunava kao 2,5 posto neto bogatstva osobe i može se plaćati i kvalificiranim donatorskim društvima. Mnogi muslimani također daju "dobrovoljnu pomoć", u obliku činjenja dobrog djela, poznatu kao sadaka ; i obje ove vrste davanja se daju s razlogom pročišćavanje nečijeg (vlastitog) bogatstva. Nepravedno usmjereno djelovanje ka muslimanskim dobrotvornim organizacijama neće spriječiti muslimane da daju, daruju i time ispune svoju vjersku dužnost. Samo će narušiti povjerenje kako u vladine sustave, tako i u muslimanski dobrotvorni sektor.
Ta dva izvješća otkrivaju potrebu za formalnom predanošću kanadske vlade da istraži te obrasce pristranosti unutar svojih agencija i birokracije. U tu svrhu, koalicija sa više od 130 skupina napisala je otvoreno pismo pozivajući vladu Trudeaua da se osvrne na postupke revizije RAD-a na novoosnovanu Agenciju za nacionalnu sigurnost i obavještajnu službu kako bi osigurala da ove grupe ne budu ciljane zbog rasne ili vjerske predrasude. U međuvremenu, potpisnici traže moratorij na ove ciljane revizije muslimanskih dobrotvornih organizacija. 

U pismu se također poziva vladu da preispita način na koji njezina antiteroristička politika utječe na muslimane, te poziva na veći nadzor nad CRA-om kada su u pitanju takve revizije, koje podrivaju kanadske vrijednosti pravednog postupka i pravičnosti.
Dok se Ottawa priprema za Nacionalni akcijski summit o islamofobiji nakon nedavnih ubojstava u Londonu, došlo je vrijeme da vlada poduzme konkretne mjere protiv sistemske i strukturne islamofobije unutar vlastitih agencija. Nadajmo se da će premijer Justin Trudeau učiniti pravu stvar. 

Izvor