Za mnoge od nas, duga historija Australskih Aboridžina sa islamskom kulturom i religijom još uvijek je nepoznanica. Domoroci, poznatiji kao Aboridžinska zajednica, su u Australiji trgovali, vjenčavali i družili se sa muslimanskim zajednicama više od 300 godina. Ribari iz Makassara na jugu Celebesa (sada Indonezija) putovali su u sjevernu i sjeverozapadnu Australiju od ranih 1700-ih, tražeći morske puževe. Vremenom je, osim trgovine, ostalo i vjersko naslijeđe.

Više od političkog gesta, način za liječenje psiholoških ožiljaka

Jedno istraživanje, koje je provela Peta Stephenson, pokazuje da postoji širok spektar sličnih tradicija i normi između starosjedilačkih zajednica i Islama. Na primjer, odnos Islama prema okolini, sličan je stavu Australskih Aboridžina. Kur'an kaže da ne treba trošiti ono što vam nije potrebno. Australski Aboridžini imaju isti način razmišljanja, gdje se voda i hrana smatraju dragocjenim.
Osim toga, Aboridžini su izjavili da ih privlači islam, kao način da se izliječe od psihološke patnje koju su pretrpjeli zbog (post)kolonijalizma. Njima su kršćanski misionari nametnuli neku vrstu monokulturalizma, a to je 'bijeli' idealizam. Aboridžinske muškarce smatrali su „ljutim crncima“ i da bi postali civilizovani, morali su prihvatiti kršćanstvo i prilagoditi se normama bijelih kolonizatora. U međuvremenu, kažu, islam priznaje da su ljudi stvoreni u 'različitim narodima i plemenima' i da su svi ljudi jednaki. Ovaj naglasak na raznolikost, i istovremeno jedinstvo, privlači mnoge ljude koji žive u zemlji sa koloniziranom poviješću.

Očekuje se da će prelazak na islam među starosjedilačkom zajednicom nastaviti rasti, jer Islam zadovoljava njihove kako duhovne tako i društvene potrebe.

Izvor: mvslim.com

Prevela i prilagodila: Dženana Džakmić-Šabanović