Hafiz Sulejman Bugari uputio je čestitku svim muslimanim povodom nastupajućeg mjeseca ramazana. Njegovu poruku prenosimo u cijelosti.

Imenom Allaha, Svemilosnog, Premilostivog. Hvale vrijedan je samo On, Vlasnik vidljivog i nevidljivog. Pozdravi, pohvale i blagoslovi idu Uzoru svijeta Muhammedu, s.a.v.s., mir na njega je, na njegovu porodicu, prijatelje i na sve one koji se bore za dobro i svakoga radi Njega.

Ako si sav svoj, nećeš se boriti protiv svoga, već protiv ega svoga i ega drugoga!

O, čovječe, imaš sve, a sebe nemaš. Imaju te svi, a ti nikoga nemaš. Ko Njega nema, sam je i voli se osamljivati. Zato dominira samoća.

Svi smo svjedoci svoje nemoći bez Svemoćnog. Znak te nemoći je što sebe bez ogledala ne možemo vidjeti. Zaboravivši na drugoga, zaboravili smo samo sebe, svoju dušu, a taj drugi je naš brat, naše ogledalo.

Ramazan je jedinstvena prilika da se ogledamo i da svi psihofizički lijepo izgledamo.

Za ovu ramazansku priliku, sa svojima želim podijeliti slijedeće: Biti svoj ne znači imati sebe, već ne dati da te bilo š̌ta ili bilo ko ima osim On. Pronaći i usvojiti svoju ulogu koja ti je data i biti na svome plemenitom zadatku!

Svi smo mi svoji, jer smo od Njega i samo Njegovi i On nam naređuje kao braća da budemo!

Gledaj sestru, brata, kao svoga, osim onog ko ne voli drugoga. Svi govore i hvale se onim: “Ko će kome, ako ne svoj svome?“

O, plemenite duše, Mi ne volimo svoga jer smo usvojili pogrešne navike i time napravili bolesnike, poročnike i zavisnike! I još kažemo: “Budimo svoji na svome!”

Ako ti nisi sav svoj, nisi ni za sebe, a kamoli za svoje. Sigurno nismo svoji ako ne volimo sve kao svoje i svima kao sebi!!!

Svi žalimo onoga ko nema svoje, a radujemo se kad ga neko usvoji. Onaj ko nema Njega, nema sebe, a ni svoje!

Posljednji Poslanik, s.a.v.s., zato je poslan svima. Gledao je sve kao svoje, usvajao siročad i brinuo se za njih, ko god bio. Zato je osvajao srca ljudi, a ne zemlju!

Ko ne voli svoje, on hoće sve pod svoje!

Ovi danas većinom u svoje ime i prezime ne samo što govore, rade, pjevaju igraju, studiraju i pišu, već i u svoje ime vole i pomažu!

I kad im se kaže: „Nemojte, ljudi moji, sve je Njegovo, od Njega i Njemu se vraćamo! U ljubavi i bratstvu nema naše, vaše, moje i tvoje!“, oni opet svoje pa svoje! Svoje mišljenje, svoje tumačenje, svoje djelo, svoj rezultat, svoja nacija pa i svoja vjera…

Ramazanskom prilikom blagoslovljeni bili gdje god bili i ugled na oba svijeta ostvarili!

Ramazan Šerif Mubarek Olsun!

Autor: Esad Bajić

O vi koji vjerujete, stalno Allaha na umu imajte i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha stalno na umu imajte jer On dobro zna šta radite. (El-Hašr, 18)
U islamskim djelima se navodi da čovjek neće biti među onim koji su svjesni Boga sve dok se ne bude obračunavao sa sobom strožije od obračunavanja sa poslovnim partnerom, dok ne bude, vodeći tako računa, znao odakle je ono što jede, ono što pije i ono što oblači: iz dopuštenog ili iz zabranjenog
Često čujemo savjete da trebamo svoditi račun sa sobom prije nego nama račun bude svođen, mjeriti sami sebi prije nego što nama bude mjereno.
Nas, draga braćo, od ovogodišnjeg mubarek mjeseca ramazana dijeli jedna džuma i jedna hefta. No, niko od nas ovdje nema nikakvu garanciju da ćemo ga dočekati. Allah zna najbolje, ono što iskustvo kazuje jeste da su jedna do dvije smrtovnice skoro svaki dan na našim oglasnim pločama. Puno smo više nekada zabavljeni razmišljanjem kako ćemo nešto u životu nego li samom činjenicom hoćemo li to nešto ikako dočekati i šta ćemo ako ne dočekamo?
Mjesec ramazan je mjesec Božije milosti i prilika vjernicima da se očiste, no, ne bi trebalo da se ponašamo na način da ćemo u mubarek mjesecu ramazanu samo postiti od vode i hrane i postići čišćenje. Post je Allahov i On, Uzvišeni, za nj posebno nagrađuje, no post ne podrazumijeva samo ostavljanje hrane i pića od zore do iftara. Post bi trebao da prožme sve kategorije naše ličnosti, fizičke i duhovne, vanjske i unutrašnje.
Trebamo imati na umu ono što su naše starije efendije znale kazati, da je manji grijeh pojest nešto u vrijeme posta nego slagati, prevariti, ogovoriti. Jer jesti samo po sebi nije haram, haram je samo u vrijeme posta a ovo drugo je haram samo po sebi i bez ramazana a uz ramazan je to onda dupli grijeh. Nisu oni naravno ovim riječima pretendirali da iznose fikhska pravila i fetve nego da nam skrene pažnju na činjenicu da se za ramazan treba pripremiti na mnogim poljima više nego li što trebamo misliti o frižideru i hrani.
- Hoćemo li bar tokom ramazan prestati lagati?
- Hoćemo li se tokom ramazana kanit ogovaranja i prenošenja tuđih riječi?
- Hoćemo li izbaciti zavist iz naših srca?
- Hoćemo li prestati gledati mahane drugih a počet razmišljati o svojima?
- Hoćemo li tokom ramazana manje razmišljati o dunjaluku a više o onome što smo pripremili za ahiret?
- Hoćemo li se tokom gladi i žeđi fokusirati samo na čekanje iftara ili ćemo razmišljati o gladnim i žednim oko nas?
- Hoćemo li za vrućih ljetnih dana da razmislimo o vrućini džehenemske vatre?
- Hoćemo li tokom ramazana nastaviti voditi besplodne rasprave o mezhebima, sektama, strujama, partijama i još više sjeckati naše džemate i narušavati naše jedinstvo?
- Hoćemo li tokom ramazana tražiti mahane posta drugog ili ćemo obarati svoje poglede od svega što nas na najljepši način ne podsjeća na dragog Allaha?
- Hoćemo li provoditi vrijeme surfajući po internetu i pišući facebook statuse ili ćemo pročistiti svoje srce, dušu, um, vid, sluh učenjem Kur'ana i razmišljanjem o njegovim porukama?
Ako o ovome ne razmislimo danas i narednih dana ne vjerujem da će prvi sehur mjeseca ramazana tek tako pogasit u nama sve loše navike i pretvoriti nas u iskrene i potpune postače. Svako djelo traži pripremu i svjesnost,naš život traži svjesnost, naša vjera traži svjesnost, naša smrt traži svjesnost, a svjesnosti nema bez razmišljanja i djelovanja.
Koliko smo svjesni obaveze jedinstva među vjernicima, koliko činimo da smanjimo međusobne razmirice i koliko vremena tršimo na poboljšanju a koliko na razgradnji našeg islamskog bića?
Onaj koji svodi račun sa samim sobom i radi za ono poslije smrti označen je kao najpameinji među pametnima dok je onaj ko slijedi svoju strast i od Boga očekuje da mu ispuni kojekakve želje označen kao glupak.
Mubarek mjesec ramazan bi trebao da bude u pravom smislu te riječi mjesec trezvenosti, mjesec apstinencije od svih navika koje nisu dobre a ovi dani koji mu prethode dani obračunavanja sa sobom, dani konstatiranja koji su to prioriteti i slabosti koje trebamo otkloniti posredstvom mubareka i milosti Božije u mjesecu ramazanu.
Bez svjesnosti o sebi nema ni svjesnosti Boga, bez svjesnosti svojih slabosti nema ni načina da iste ispravimo. Razmišljajmo zato u ovom danu i noći njegovoj u danima narednim i noćima njihovim o sebi radi sebe. Problemi neće nestati i stanje se neće samo od sebe popraviti dok se njima ne zabavimo a Allah je uz one koji ga traže, odaziva se onima koji ga dozivaju. U mjesecu ramazanu sapet će djelovanje šejtana, lanetullahi alejhi, i pružit svakom tragaču za hajrom uvećanu milost Svoju.
Allah, dž.š., je u ajetima o postu na jednom mjestu u Kur'anu u suri al-Bekare kao rzaloge naveo: Da se klonimo grijeha, da Uzvišenog Allaha veličamo i da zahvalni budemo!
O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite. U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete“ (Al-Bekare: 183-185).

Molim Ga da nam se smiluje i na dobro nas naputi! Amin!

 

Autor: Mustafa Spahić 

„U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz lju­dima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla.“ (Kur’an, El-Bekare, 185.)

Ramazan je mjesec savma, islamskog posta ili treća i osnovna praktična dužnost islama. Ramazan je mjesec posta i mjesec početka objave Kur’ana, pu­tokaza ljudstvu i jasnog i nepobitnog razmeđa između dobra i zla, istine i neistine, pravde i nepravde, svjetla i tmine, pravog puta i zablude, vjere i nevjerovanja. Do Sudnjeg dana Kur’an ljude vodi jedinom ispravnom putu, vjeri i moralu. Dakle, ramazanom se ulazi u mjesec posta i mjesec objave Kur’ana. Pošto su prve riječi Objave: Čitaj u ime Gospodara svoga, Koji stvara“ – ramazan je i mjesec znanosti u ime i radi Svevišnjeg Allaha. Mjesec je ramazan i mjesec pobjede istine nad zabludom i laži:

„I reci: ‚Došla je istina, a nestalo je laži; laž, zaista, nestaje.’” (Kur’an, El-Isra‘, 81.)

Mjesec ramazan kao mjesec početka objave Kur’ana, mjesec je lijeka i Allahove milosti, dobrote, upute i svjetla vjernicima.

„Mi objavljiijenio u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjer­nicima on samo povećava propast.“ (Kur’an, El-Isra‘, 82.)

„O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima.“ (Kur’an, Junns, 57.)

Kao što je Kur’an savjet, uputa, dobrota, lijek za srca vjernika i Allahova milost prema njima, tako je i određivanje Muhammeda, a.s., za vjerovjesnika u ramazanu također Allahova milost svim svjetovima.

„A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.“ (Kur’an, El-Enbija,107.)

Držeći hutbu uoči ramazana posljednjeg petka u šabanu, Poslanik se obra­ćao vjernicima sljedećim riječi na:

– O ljudi, prikučio vam se časni mjesec, mjesec blagoslova, sreće i napretka, mjesec u kome je noć Lejletu-l-kadr, koja je vrednija od hiljadu mjeseci. Allah vam je naredio da postite danju u ramazanu, a njegove noći da provodite u dobrovoljnom ibadetu. Ko obavi nafilu uz ramazan, kao da je obavio farz u nekom drugom mjesecu, a ko obavi farz u ramazanu, kao da je obavio sedamdeset farzova izvan ramazana. Ramazan je mjesec strpljivosti, a nagrada je za strpljivost džen­net. To je mjesec međusobnog ispomaganja muslimana, mjesec u kome se uve­ćavaju prihodi i opskrba vjernika. Uz ramazan posebno prakticirajte četiri stvari: dvije kojima ćete zadovoljiti svoga Stvoritelja i dvije bez kojih vi nikako ne možete. One kojima ćete zadovoljiti svoga Stvoritelja jesu stalno ponavljanje (učenje) kelimei­-šehadeta i istigfara, a ono bez čega vi nikako ne možete jeste da molite Allaha za džennet i tražite spas od džehennema. Ko priredi iftar postaču, imat će za to nagradu kao da je roba oslobodio, i bit će mu oprošteni svi manji grijesi učinjeni prema Allahu, dž.š.

– Božiji Poslaniče – reče jedan od prisutnih – nije svako od nas u mogućnosti pripremiti iftar drugom (postaču).

– Allah daje ovu nagradu – odgovori Muhammed, a.s. – i onome ko radi iftara pruži postaču čašu mlijeka ili vode ili hurmu. Ako postača nahrani večerom, Allah će mu oprostiti sve manje grijehe i napojit će ga s moga izvora, tako da nikada više neće ožednjeti, a i u džennetu će imati za to posebnu nagradu.

– Kad bi znali ljudi kakva sve dobra donosi ramazan, sigurno bi moji sljedbe­nici zaželjeli da cijela godina bude ramazan. Prvih deset dana ramazana Allah, dž.š., prosipa Svoju milost među ljude, drugih deset dana Allah, dž.š., oprašta grijehe svojim robovima, a posljednjih deset dana ramazana oprašta i onima koji su zaslužili džehennemsku kaznu.”

Ova Vjerovjesnikova hutba ističe veličinu i značaj ramazana i noći Lejletu-l­-kadr, koja je u njemu, a zatim naglašava sve dužnosti i ibadete koje smo dužni činiti u ramazanu. Posebno se ističe odlika strpljivosti kod vjernika, ali i značaj saradnje, sloge, solidarnosti i međusobnog ispomaganja vjernika. Vjerovjesnik dalje naglašava stalno potvrđivanje tevhida učenjem kelimei-šehadeta i potrebu istigfara te dova za zadobijanje dženneta i spasa od džehennema. Pri kraju hutbe ukazuje se na vrijednost pripremanja iftara postačima. Zato je mjesec ramazan mjesec Objave, mjesec upute, mjesec istine, mjesec razmeđa između dobra i zla, mjesec milosti, dobrote i lijeka za srca; mjesec sadekatu-l-fitra, teravih-namaza, mukabela, iftara, strpljivosti, vjerske obnove; mjesec sloge, ljubavi i razumijevanja među vjernicima. Ono što je među vjerovjesnicima Muhammed, a.s., među me­lekima Džebrail, među ženama h. Merjema, među objavama Kur’an, među da­nima petak, među surama Fatiha – to je među mjesecima ramazan. Kao nikada do sada u svome životu, ramazane u ovom vremenu, uz Allahovu milost i pomoć, trebamo dočekivati smirenih, iskrenih i vjerom upotpunjenih srca, čistih od gri­jeha, rasterećenih duša, međusobno bratski i islamski povezani i udruženi u ime Allaha, dž.š., u neprobojni zid. Nikada nismo bili u većim iskušenjima, pa zato nam Kur’an i post kao uputa, pouka, poruka, pomoć i milost i nisu bili ovoliko potrebni. Od četiri vrste postača mi moramo biti oni koji, posteći, stalno žive u strahu od Allahove kazne, ali nikada ne gubeći nadu u Njegovu pomoć, zaštitu, spas, milost i dobrotu, predavši se dušom i tijelom Allahu na takav način da su na Njegovom putu uvijek spremni, čineći dobro u korist ljudi, sagorjeti. Naravno, pri tome ćemo postiti i od hrane, pića, strasti, ali i čuvati svoje organe tijela, kao i riječi, namjere, želje i misli od haram djela.

„O vjernici! Propisuje varn se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.“ (Kur’an, el-Bekare, 183.)

Ovaj ajet iznosi tri osnovne istine. Njime Allah propisuje savm, ali nas i podučava da je nama post propisan kao i svim prijašnjim narodima, od Adema, a.s., čime se potvrđuje vjerski, duhovni, moralni, obredni, šerijatski i ibadetski kontinuitet čovječanstva. Također se naglašava da je naredbodavac posta uvijek isti, dakle Allah, da se post isključivo naređuje objavom i da je cilj, svrha, smisao i nakana posta svakom narodu jedna i ista. Post se naređuje isključivo u ime i radi Allaha, da bi ljudi pomoću njega postigli pravu i potpunu vjersku svijest, da bi stalno mislili na Allaha, da bi se grijeha klonili i izvršavali ono što im se naređuje.

Šta znači postiti? Postiti znači svjesno, slobodno, namjerno, po svojoj volji i htjenju isključivo u ime i radi Allaha, dž.š., suzdržavati se od jela, pića, strasti, svih tjelesnih, bioloških i fizičkih ugodaja i zadovoljstava od zore do akšarna (zalaska Sunca), ali, također, suzdržavati se i kloniti tokom cijelog ramazana, i danju i noću, laži, prenošenja tuđih riječi, ogovaranja, klevetanja, strastvenih požudnih po­gleda, kao i lažnog govora i lažne zakletve.

Svako stvoreno biće na zemlji može gladovati, ali jedino ljudi svjesno, na­mjerno i slobodno mogu postiti pod uvjetom da posteći tijelom poste i dušom, srcem, mislima i namjerama tako što će se u ramazanu, u ime Allaha, kloniti laži, ogovaranja, prenošenja tuđih riječi, lažne zakletve, strastvenih pogleda i griješenja uopće. U protivnom, ko ne ostavi lažan govor uz ramazan i djela koja su posljedica takvog govora, Allah nema potrebe za njegovim gladovanjem i žeđu. Moramo postiti cijelim bićem, kao osobe, a ne samo dijelom, od hrane i pića, jer bi u ovom drugom slučaju post bio naređen i životinjama. Naredni ajet određuje vrijeme i trajanje posta:

…i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje; a bolje vam je, neka znate, postiti. U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti, Allah vam želi olakšati, a ne da poteškoća imate, da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete. „ (Kur’an, El-Bekare, 183 -185.)

Na osnovu ovih ajeta, vrijeme je posta mjesec ramazan. Posti se cijeli mjesec, a on može iznositi trideset ili dvadeset devet dana. Dužnost je posta fardi ajn, stroga, obligatna, pojedinačna, nezamjenjiva dužnost, svakom zdravom punoljet­nom, slobodnom, umno i fizički sposobnom muslimanu koji nema zapreka da posti. Post mogu odgoditi i kasnije dan za dan napostiti trenutni, a izljećivi bolesnici, musafiri, ratnici, ljudi koji rade teške neodgodive poslove i žene koje imaju mjesečni ciklus ili su u stanju poslije porođaja. Stare iznemogle osobe, koje više ne mogu postiti, kao i neizlječivi bolesnici, za svaki dan posta nahranit će po jednog siromaha. Pored toga što pomoću posta, kao instrumenta, postižemo svijest o Allahu, dž.š., post nam olakšava mnoge životne situacije i poteškoće kojih smo svjesni, a i one kojih nismo svjesni. Pomoću posta tekbir činimo, veličamo i slavimo Allaha, dž.š., zato što nam se smilovao i što nas je uputio na pravi put. Za svakog vjernika post je blagodat, jer Vjerovjesnik kaže:

„Džennet jedva čeka četvericu: učača Kur’ana, onog ko čuva jezik od grešna govora, džometa koji nahrani gladnog i postača u mjesecu ramazanu.“

O težini i veličini posta jasno kazuje i sljedeći hadis:

“Ko isposti ramazan u ime Allaha s čvrstim i iskrenim imanom, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi – Allah će mu oprostiti ranije učinjene grijehe prema Njemu.“

S druge strane, post je, po hadisu, jedini ibadet koji ne prestaje i kada se spava.

„Postačevo je spavanje ibadet, njegova je šutnja tesbih (veličanje Allaha, dž.š.), njegovo se djelo udvostručuje, dova mu se prima, a grijesi opraštaju.”

Dakle, tokom cijelog ramazana postač je u ibadetu. Pored kur’anskih ajeta kojima se naređuje post, on i na osnovu sahih hadisa spada u islamske šarte. „Islam se zasniva na pet temelja: šehadetu, salatu, zekatu, hadžu i savmu ili ramazanskom postu“, kaže Resulullah.

„Oni se kaju, i Njemu klanjaju, i Njega hvale, i poste, i molitvu obavljaju, i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i Allahovih se propisa pridržavaju – a vjernike obraduj!“ (Kur’an, Et-Tevbe, 112.)

U prave muslimane i muslimanke, vjernike i vjernice koji su Allahu poslušni i pokorni, potpuno iskreni, odani, predani i strpljivi, skrušeni i darežljivi, koji se grijeha i bluda klone i koji mnogo Allaha spominju – spadaju svakako i postači. Ovakvim ljudima Allah, dž.š, obećava oprost i neizmjernu nagradu. Post je, po hadisu, takav fadilet da Allah svako djelo prepušta čovjeku, ali post uzima Sebi i za njega obećava posebnu, neodređenu, za čovjeka nepoznatu nagradu; a na­jmanja je nagrada za učinjeno dobro djelo deseterostruka, jer, kako dalje navodi hadis, postač radi Allaha ostavlja hranu, piće i strasti, čineći to svjesno u ime Allaha. Čovjek se tako na jedini način, što se hrane tiče, izdiže i odvaja od životinje.

Svaki postač posti od zore do akšama. Vrijeme ustajanja na ručak naziva se SEHUR, vrijeme kada se zanijeti post – IMSAK, a vrijeme kad se prestaje posti­ti – IFTAR. Ko ima mogućnosti, lijepo je da se iftari hurmom ili vodom.

Ove godine mnoga naša braća postit će ramazan pod šatorima, u vagonima, u rovovima; neki u logorima, neki i po raznim zemljama svijeta. Ima onih koji nikada nisu u svojoj vjeri bili iskreniji, njene veličine i potrebe svjesniji, a želja da poste nije u njima nikada bila jača. Međutim, da li će imati mogućnosti, načina i opskrbe da poste? Mnogi ne mogu čuti ezana. U ovom ramazanu moramo iskrenije i ljudskije nego ikada razmišljati o svakom svom bratu, izbjeglici, mu­hadžiru, ranjeniku; svima koji su ubijeni, poklani i popaljeni samo zato što su muslimani. Pa ako mi nismo svjesni veličine svoje vjere, njene snage i moći, svjesni su naši i Allahovi neprijatelji, te nas, samo zato što smo muslimani, spaljuju i uništavaju. Njih nije strah nas ovakvih kakvi jesmo, nego ih je strah islama i Kur’ana. U tome je spas, utjeha, lijek i pobjeda. Cijeli je ramazan dova, istigfar, neprekidno ponavljanje šehadeta, učenje Kur’ana i ibadet.

„A kada te robovi Moji za Mene upitaju – ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravorne putu.“ (Kur’an, El-Bekare,186.)

Allah je uvijek blizu nas. Muka je, drama i tragedija naša to što smo bili daleko od Allaha, što smo se najmanje pola stoljeća molili svakome osim Njemu. Oni kojima smo se približavali – oni su se sve više od nas udaljavali. Na sve naše želje oni nam uzvraćaju granatama i uništavanjem. Zato, braćo, da bi nam dova bila primljena i da bismo ispravno vjerovali i na pravom putu bili, obratimo se Allahu, Onom Kome se jedino dova može i činiti, i udovoljimo Njegovu pozivu.

 

Smisao i unutarnja strana posta

 

Treća, osnovna i bitna dužnost islama kao dina -religije muslimana jeste stalno i redovno postiti mjesec ramazan.

„O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.“ (Kur’an, El-Bekare,183.)

Savm ili post treći je islamski šart, te, uz salat, i bitni obred islama. „Islam se, kao religija (din), temelji na pet stubova: vjerovanju, svjedočenju i izgovaranju kelimei-šehadeta, uspostavljanju i klanjanju salata – namaza, postu ramazana, davanju zekata i obavljanju hadža“, kaže Vjerovjesnik. Svi vjerovjesnici imali su potpuno isti, od Allaha, dž.š., naređeni način izvršavanja obreda. Takav je slučaj i sa savmom ili postom, koji je propisan svakom poslaniku i svakom ummetu u svakom vremenu.

„O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.“ (Kur´an, El-Bekare, 183.)

S te strane savm ili post, sa salatom – namazom, na ravni obreda predstavlja jednu jedinstvenu, iskonsku, neprekidnu tradiciju čovječanstva, koja kao živa historija povezuje sve generacije ljudskog roda u jednu jedinstvenu duhovno-vjer­sku, moralno-etičku, obredno-običajnu, kulturno-civilizacijsku i pravno organizi­ranu zajednicu i porodicu. Izvor i topos svakog obreda jesu Allahove objave – suhufi i veliki kitabi. Kako je u svakom vremenu izvor obreda jedan i isti, ne­izmjenjivi, tako i svrhu, smisao, nakanu i cilj svakog obreda određuje Objavitelj objave – Allah, dž.š. Kao što je postiti mjesec ramazan, koji traje trideset ili dvadeset devet dana, obavezna, pojedinačna, fardi ajn dužnost svakome musli­manu i muslimanki koji su potpuno umno i fizički zdravi (‚akil), punoljetni (bulug), slobodni (hurrijjet) i nalaze se kod svoje kuće (mukim) – tako je i svrha, smisao i cilj posta za svakog muslimana isti, tj. le’allekum tettekun – da se u svakom vjerniku pomoću savma ili posta kao najjačeg Allahovog lijeka, instrumenta i sredstva, izgradi, učvrsti i zaokruži potpuno čista, autentična, prava i iskrena vjerska svijest. Takvaluk istodobno znači potpuno svjesno, slobodno, namjerno, svojom voljom, unutarnjim htjenjima, osjećanjima, mislima, osjetilima, umom, razumom – dakle pameću ili cjelokupnim bićem – živjeti u skladu s Allahovom voljom, šerijatom i Vjerovjesnikovim putem – sunnetom. Et-takva također znači bojati se Allaha i Njegove kazne i uzdati se u Njegovu milost i nagradu, kao i izvršavati sve ono što Allah naređuje, a kloniti se onoga što On zabranjuje. Dakle, et-takva znači potpuno svjesno i slobodno življenje u krugu i okviru od Allaha objavljenih i od Vjerovjesnika demonstriranih i primijenjenih propisa. Takvu svi­jest kao cjelokupno i, istodobno, integralno funkcioniranje svih elemenata čovjeka: srca (vjere), duše (etike), osjetila i razuma kao kopči i antena za vanjske stvorene svjetove, na jednoj, i uma, kojim se misli i razmišlja, na drugoj strani – u svakom čovjeku, na svakom mjestu i u svakom vremenu izgrađuje, čini je jasnom, izvjesnom, sigurnom, iskrenom, pravom i iskonski prirodnom savm ili post. Post je obred u kome, po hadisu, nema prijetvornosti, glume niti transparentnosti. „Es-sijamu la rija’e fihi.“

Kada se hoće iftariti u duhu i smislu ovog hadisa, postač iza bismille uči: „Allahu moj, Tebi postih. U Tebe vjerujem, uzdam se u Tebe i iz Tvoga se obilja iftarim.“ Logično ovome, ko uz ramazan, bilo danju ili noću, ne ostavi lažan govor i sva nedjela koja su rezultat i posljedica takvog govora, Allah nema nikakve potrebe za njegovim gladovanjem i žedu.

Uistinu, svaki musliman posti na dva nivoa i plana: od zore do zalaska Sunca ili akšama suzdržava se od hrane, pića, duhana, svih tjelesnih ugodaja i zadovolj­stava te odnosa sa ženom u toku cijelog mjeseca ramazana i, drugo, cijelog života suzdržava se od laži, ogovaranja i klevetanja ljudi, prenošenja tudih riječi radi zavađanja ljudi, strastvenih pogleda i svjesne lažne zakletve. Laž, lažna zakletva, ogovaranje, prenošenje tuđih riječi i strastveni pogledi pogani su otrovi koji ne samo da razaraju, truju i pogane međuljudske odnose već kvare post i prekidaju Allahovo svjetlo njihovim nosiocima. Zato je mjesec ramazan, pored ostalog, i mjesec istine i iskrenosti, ali i unutarnje čovjekove borbe protiv laži, lažne zakletve i bestidnog govora, mjesec borbe protiv svađa, psovke, smutnje, ogovaranja i ismijavanja ljudi.

Vjerovjesnik će post nazvati bedemom i štitom, te zbog toga postač ne smije činiti sramotna ni ružna djela, jer je zadah iz usta postača kod Allaha bolji od mirisa miska. Post je najjača i nesalomljiva poluga u svim situacijama u izgradnji, učvršćenju i održanju moralno-etičkih kategorija čovjeka, moralnog suda, pos­tupka, karaktera, savjesti, dužnosti, pravila i moralnih vrijednosti. Pomoću posta čovjekova savjest kao integrirano funkcioniranje osobnog sistema moralnih vri­jednosti na osnovu kojih se kritički objektivno, iskreno, pošteno i pravedno pro­cjenjuje svoje ili bilo čije ponašanje, postupci, držanje – karakter postaje i do­životno ostaje jasna, čista i prirodna. Takvu savjest hrani post, a vodi je i inspirira uvjerenje da govori, vrednuje i sudi o svemu i svakome, pa i o samoj sebi, isključivo u ime Allaha, dž.š., a nje nema i nikad je neće biti bez savma ili posta. „Post je uzvišenje duše“, kaže Gazalija, a Muhammed Abduhu veli: „Post stvara kod postača osjećaj stalnog Božijeg nadzora i tako povećava stid. Ovaj osjećaj Božije prisutnosti najveća je garancija očuvanja duše od griješenja, ustrajnosti na Božijem putu i sreće na ahiretu. Pogledaj hoće li onaj koji posti iskreno vjerujući u Allaha, znajući da On budno prati sve njegove postupke, varati i zavaravati ljude; je li mu svejedno kada ga Allah vidi kako nečija dobra nepravedno jede; hoće li odbiti dati zekat; uzima li kamatu; čini li prijestupe – grijehe, bilo tajno ili javno. Ne! Sigurno ne, jer onaj ko je svjestan da ga Allah, dž.š., stalno prati i nadzire neće počiniti nijedan od ovih grijeha, a ako bi slučajno i počinio neki od njih, brzo će tevbu Allahu učiniti i grijeha se proći.“

Doista, ko ispravno i kompletno posti, njegovo je spavanje, po hadisu, ibadet, njegova šutnja-slavljenje i veličanje Allaha, dova mu se kod Allaha prima, grijesi mu se opraštaju, a nagrada za dobra djela uvećava. Uistinu, mjesec ramazan mjesec je savma ili posta, mjesec takvaluka, svijesti i odgoja ljudske duše. To je mjesec etike, istine i iskrenosti, ali i mjesec sadekatu-l-fitra, sveopće solidarnosti i međusobnog ispomaganja muslimana. Ramazan je, također, mjesec objave Ku­r’ana, kao putokaza i pravog puta čovječanstvu, ali i mjesec u kome su objavljene sve ranije objave – suhufi i veliki kitabi. To je mjesec naredbe kurbana, jer je Ibrahim, a.s., prve noći ramazana usnio da je zaklao stotinu ovaca u kurban, pa mu nisu primljene, zatim sto kamila, pa mu nisu primljene, da bi mu, konačno, u snu bilo naređeno da sina učini kurbanom. Za muslimana je klanje kurbana Božija dužnost i sunnet Ibrahima, a.s. Mjesec ramazan, mjesec je dvije najznaćajnije noći u islamu. U njemu je noć Lejletu-l-kadr, noć početka objave Kur’ana, bez koje vjerskog, duhovnog, idejnog, tradicijskog, kulturnog, obrednog i pravnog bića muslimana nikada ne bi bilo. U njemu je, također, i Lejletu-l-bedr, noć najveće i najpresudnije pobjede u povijesti islama, jer bez te pobjede muslimani fizički i biološki ne bi postojali. Ujedno, to je prvi slučaj da jedan vjerovjesnik izvodi ummet islama u borbu.

_______________________________________

* Poglavlje iz knjige: „KORACI U ISLAM“, Izdavač: Sejtarija, Sarajevo, 1995

 

Vitamin D je vitamin rastvorljiv u mastima koji uveliko utiče na sisteme našeg organizma, od snadbijevanja kalcija našim kostima do jačanja našeg imunog sistema. Mi obično dobijamo ovaj vitamin iz hrane, suplemenata i sunčevih zraka, ali kada nešto krene naopako i kada se suočimo sa nedostatkom vitamina D, naš organizam može doživiti slom. 

Najčešće znakovi niskog nivoa vitamina D:

1. Znojenje glave
Postoji niz simptoma koji mogu ukazivati na to da je nivo vitamina D nizak. Naučna literatura opisuje prekomjerno znojenje kod novorođenčadi kao jedan od prvih znakova nedostatka ovog vitamina. Jedan od najneočitijih simptoma nedostatka vitamina D kod odraslih je prekomjerno znojenje glave u odnosu na ostatak tijela. Ako se vaša glava mnogo znoji, to može biti povezano sa nedostatkom vitamina D u vašem tijelu i možda bi treabali da se konsultujete sa svojim ljekarom.

2. Bol u kostima
Nedostatak vitamina D može narušiti sposobnost organizma da unese kalcijum u koštano tkivo, što može dovesti do osteomalacije ili slabljenja kostiju. Nedostatak vitamina D može biti povezan sa različitim mišićno-koštanim bolovima, posebno sa bolom u potkoljenici. Preporučuje se da se osigura dnevni unos potrebne količine vitamina D kako bi se izbjegli bolovi u kostima, prijelomi kostiju i srodne bolesti poput osteoporoze

3. Bol u mišićima
Vitamin D ne pogađa samo naše kosti već i naše mišiće. Nedostatak ovog vitamina može izazvati jake bolove u mišićima, slabost, smanjenu mišićnu masu i slab oporavak mišića nakon intenzivne fizičke aktivnosti. Nizak nivo vitamina D takođe može uzrokovati hroničnu raširenu bol u tijelu, što je jedan od glavnih simptoma fibromialgije.

4. Slab imuni sistem
Vitamin D igra veliku ulogu u podržavanju našeg imunološkog sistema. Doktori su počeli da koriste ovaj vitamin za tretiranje infekcija mnogo prije nego što su otkriveni antibiotici. Pacijenti sa tuberkulozom, na primjer, poslani su u sanatorijume gdje su bili izloženi sunčevoj svjetlosti, koja je, kako su ljekari tada mislili, direktno ubijala infekciju. Dakle, ako patite od čestih virusnih infekcija, nizak nivo vitamina D može biti jedan od uzročnika.

5. Umor i slabost
Mi često pripisujemo umor i slabost užurbanom načinu života ili nedostatku sna. Međutim, ispostavilo se da nedostatak vitamina D u organizmu može biti uzrok. Studija koja je proučavala uticaj dodatka vitamina D na pacijente koji su se osjećali umorno, pokazala je značajno smanjenje simptoma zamora nakon normalizacije nivoa vitamina D.

6. Sporo zarastanje rana
Studija je pokazala da je 12 sedmica primjene vitamina D rezultiralo značajnim smanjenjem rana kod pacijenata sa dijabetičkim čirevima stopala. Naučnici vjeruju da je vitamin D imao pozitivan učinak na stabiliziranje nivoa glukoze u krvi i kolesterola kod bolesnika koji su bili ispitivani. Ako rane zacjeljuju sporo (posebno ako imate dijabetes), obratite pažnju na nivo ovog vitamina u vašem tijelu.

7. Gubitak kose
Postoje mnogi faktori koji mogu izazvati gubitak kose, a nedostatak vitamina D je jedan od njih. Nedostatak ovog vitamina može dovesti do stanjivanja i gubitka kose. Vitamin D je sastavni dio procesa rasta kose u trenutku nastanka kose i može se koristiti kao dodatak za tretman gubitka kose.

8. Anksioznost i depresija
Vitamin D je jedinstven vitamin koji utiče na mnoge dijelove našeg tijela, uključujući mozak. Nakon što se vitamin konzumira u hrani ili se sintetizira u našoj koži, oslobađa neurotransmitere kao što su dopamin i serotonin koji utiču na funkcioniranje mozga. Prema riječima naučnika, nedostatak vitamina D može dovesti do anksioznosti, depresije i čak može biti povezan sa mentalnim bolestima, uključujući šizofreniju.

Ako imate bilo koji od znakova nedostatka vitamina D, planirajte posjetu svom doktoru koji će procijeniti nivo ovog vitamina u vašem tijelu i propisati potrebnu dozu vitamina D.

(brightside.me)

Prevela i prilagodila: Dženana Džakmić-Šabanović

Mnoge važne procese u našim tijelima kontrolišu hormoni. Dakle, kada je poremećena proizvodnja hormona, to utiče na naše raspoloženje, ponašanje, blagostanje i izgled. Ali kako razumjeti da je problem uzrokovan hormonima, i kojim od njih tačno?

Najčešći znaci hormonske neravnoteže su:

1. Iznenadna pojava akni
Akne i mitiseri mogu se pojaviti ako su vaše pore začepljene. Međutim, neki doktori tvrde da iznenadna pojava akni može često biti uzrokovana naglim hormonskim promjenama u tijelu. Naprimjer, vrlo nizak nivo androgena vodi do pojave akni po cijelom tijelu. Takve stvari se često mogu uočiti tokom tinejdžerskih godina kada je teško otkloniti akne.

2. Česte glavobolje

Prema riječima endokrinologa, razlog zašto često imate glavobolju (osim stresa i umora) može biti nizak nivo estrogena. Estrogen je ženski hormon koji se proizvodi u jajnicima i kontroliše sve metaboličke procese u mozgu i kičmenoj moždini. Zato, ako imate previše ili premalo estrogena, to može biti uzrok migrene ili konstantno lošeg raspoloženja.

3. Česta nesanica

Nesanica je veoma opasan znak jer može biti povezan sa niskim nivoom progesterona. Dr Traci Džonson, specijalista za san i spavanje, kaže da je progesteron prirodni relaksant. Može opustiti, smiriti i normalizirati san. Promjene u nivou ovog hormona često dovode do nesanice. Prema Akademiji za psihosomatsku medicinu, estrogen i progesteron su veoma niski kod žena koje su upravo rodile. Zbog toga neke žene mogu imati problema sa spavanjem tokom ovog perioda. Ali to ne bi trebalo da se desi u drugim situacijama.

4. Povećano znojenje
Naglo znojenje ili temperatura su najčešći znakovi da nešto nije u redu sa vašim hormonskim balansom. Hormoni kontrolišu temperaturu tijela, pa ako imate neku vrstu neravnoteže, možda ćete iznenada osjećati toplotu. Ovaj simptom je uobičajen nakon menopauze kada je nivo hormona veoma nestabilan. U drugim slučajevima, ovaj simptom ukazuje na to da u organizmu postoji problem.

5. Stalni umor
Svako od nas osjeća se umorno s vremena na vrijeme, ali ako se uvek osjećate umorno, čak i kada se odmarate, to može biti znak hormonske neravnoteže. Neki doktori kažu da hronični umor može biti izazvan problemima u proizvodnji tiroidnih hormona.

6. Nagla promjena težine
Ako imate hormonsku neravnotežu, vaše tijelo može dobiti težinu bez obzira na hranu koju jedete. Nedostatak ili višak proizvodnje određenih hormona može učiniti da tijelo zadrži masnoće i izgubi mišićnu masu. Naprimjer, visok nivo estrogena, kortizola ili inzulina sa niskim nivoom testosterona može dovesti do skladištenja masti u stomaku. A nizak nivo tiroidnih hormona usporava metabolizam i dovodi do povećanja tjelesne mase.

7. Gubitak kose
Prekomjeran gubitak kose može biti prouzrokovan hormonima štitne žlijezde, inzulinom ili testosteronom. Naprimjer, testosteron čini muškarce krupnim i dlakavim. Međutim, kada žene imaju visok nivo testosterona, one često postaju ćelave. Pod određenim uslovima, hormon dobijen od testosterona pokušava uništiti folikule dlake što dovodi do gubitka kose.

8. Probava
Mnogi ljudi su vjerovatno bili u situaciji kada su imali neke stomačne probleme jer su se osjećali nervozno. Takav efekat je uzrokovan velikim otpuštanjem hormona zbog stresa. Studija sprovedena na Univerzitetu u Teksasu pokazala je da visok nivo estrogena utiče na mikroflore crijeva. Druge studije su pokazale da visok nivo hormona u jajnicima može dovesti do napada i bolova u stomaku.

9. Nekontrolisani napadi gladi
Naša tijela sintetizuju hormone koji su odgovorni za naš apetit i glad. Neuravnoteženost ovih hormona dovodi do nekontrolisanih napada gladi. Doktori su saznali da postoje dva hormona koja trebaju biti uravnotežena kako bi se kontrolisala glad - leptin i grelin. Leptin smanjuje glad kada smo nešto pojeli a grelin radi suprotno – on nas obavještava kada je vrijeme za jelo.

10. Zaborav
Stalno zaboravljanje i nizak fokus mogu biti uzrokovani različitim faktorima, uključujući hormonsku neravnotežu. I opet, sve je u vezi sa niskim nivoima kortizola i estrogena. Studije su pokazale da nizak nivo estrogena može dovesti do zaborava, nemogućnost fokusiranja i nejasan um. A nizak nivo kortizola utiče na kratkoročnu memoriju.

11. Promjena u izgledu dojki
Promjena veličine dojke je jedan od najozbiljnijih znakova problema u tijelu. Naglo smanjenje nivoa estrogena utiče na vlažnost kože i elastičnost kože. Zbog toga grudi mogu izgubiti svoj oblik, volumen i veličinu. Osim toga, unutar samih dojki može se pojaviti nešto tvrdo što može izazvati neugodnost. Prema Nacionalnom institutu za rak, promjene dojke se javljaju vrlo rijetko i u većini slučajeva takve promjene nemaju nikakve veze s rakom. Ovo se dešava samo zbog hormonalnih promjena ili prije menopauze.

brightside.me