Iranci su, širom Irana, 10. februara obilježili 42. godišnjicu pobjede Islamske revolucije, kojom je svrgnut režim šaha Reze Pahlavija, režim koji je uživao američku podršku sve do 1979. godine.

Islamska revolucija koja se desila 1979. godine donijela je ogromne promjene u Iranu a jedna od velikih promjena nakon te pobjede je napredak položaja žene u Iranu.

Žene čine polovicu iranskog stanovništva. Za razliku od vremena represivnog režima, koji je iranske žene, po ugledu na žene Zapada, pokušao učiniti samo oličenjem seksualnosti, u posljednjih 40 godina uloženi su napori da se iskoristi veliki potencijal i unaprijedi položaj žena u svim segmentima društva.
Položaj žene je prvenstveno razmatran sa aspekta jačanja žene kao temelja porodice a time i kao osnovnog načela njenog socijalnog statusa. Nakon islamske revolucije iranska žena je vratila svoj prioritetni položaj prvenstveno kroz porodicu, a zatim i društveni angažman.

Pitanje roda (spola) u službi ljudskog napretka

U slavnoj pobjedi Islamske revolucije, veliko usmjerenje je bilo i pitanje roda, koje je jedno od najosjetljivijih i najdelikatnijih pitanja u službi ljudskog napretka, a ne u službi ljudske degeneracije i moralnog propadanja kao što je to uobičajeno u Zapadnom svijetu.

Osobni, moralni, znanstveni, politički i socijalni razvoj žena u sustavu Islamske Republike Iran je neupitan. To se najbolje može vidjeti iz svakolikih očajničkih napora širokog propagandnog aparata neprijatelja kao i uvijek u obliku jednog od lažnih izgovora njihovog pritiska na iransko društvo po pitanju kršenja ženskih prava. Ustvari, propagandni aparati društava koja nanose najveće ugnjetavanje nad ženama i svodeći status žena samo na seksualni instrument, pokušavaju bezobrazno i bestidno uništiti transcendentni položaj žena u iranskom društvu.

Ponos i dostojanstvo iranskih žena u sjeni islamske revolucije

Danas je iranska žena ponosna i časna ličnost. Hiljade propagandnih medija neprestano fabrikuju vijesti kako bi iskrivili tu činjenicu. Ali, istina o položaju i ponosu iranske žene je nepobitna. Danas su najglasnije i najrevolucionarnije žene u iranskom društvu upravo obrazovane žene. Danas su mlade obrazovane žene iranskog društva prisutne i aktivne u izvrđavanju poslova I u najsloženijim laboratorijima i eksperimentalnim znanstvenim centrima. Najaktivnije žene na polju politike, znanosti i socijalnog upravljanja spadaju među vjerne i revolucionarne žene iranskog društva.

Značajan napredak žena nakon Revolucije u raznim poljima

Dovoljno je pogledati brojne knjige objavljene u zemlji, uključujući znanstvene, istraživačke, historijske, književne, političke i umjetničke koje su pisane od velikog broj žena i istraživačica koje posjeduju visoke stepene obrazovanje.

S druge strane, aktivnost žena u iranskom islamskom društvu na polju medicine i tehnologije vrlo je značajna, a iranske žene su nakon Islamske revolucije na poljima vezanim za moderne znanosti postale izvor utjecaja i napretka.

Neke statistike vezane za uspješnost i prisustvo žena u društvenim sferama nakon Islamske revolucije svjedoče o njihovoj pozitivnoj i vrlo značajnoj ulozi u svim sferama društvenog života.

Pokazatelji koji se odnose na žensku društvenu aktivnost

Prije Islamske revolucije i tokom razdoblja ugnjetavanja i izopćavanja žena iz društvenog i naučnog polja djelovanja, prosjek životnog vijeka žena iznosio je 54 godine, a sada se povećao na 78 godina.

Prije Islamske revolucije udio žena predvača u obrazovnom sistemu na univerzitetima bio je oko jedan posto, a poslije pobjede islamske revolucije je dosegao 20 posto. Tri godine prije pobjede Islamske revolucije, tj. 1977. g. su samo 6 posto diplomiranih na univerziteta bile žene, a ta brojka u proteklih 40 godina dosegla je 44 posto.

Broj liječnica prije islamske revolucije iznosio je 3.500, a 2016. ih je već 60.000. Broj ginekologinja povećao se za 50 puta s 597 prije revolucije na 30.000 sada.

Prije revolucije bilo je samo 5 nevladinih organizacija koje su djelovale na polju prava žena, koje su uglavnom bile povezane sa šahovom porodicom, a danas 2.000 ženskih organizacija djeluje na polju prava žena u zemlji.

Broj spisateljica prije revolucije bio je manji od 10 posto dok je sada oko 40 posto. U vrijeme šaha u zemlji nije bilo izdavača koji su žena, a sada ih je već više od 700.

Na polju sporta, iranske žene nakon islamske revolucije uspjele su zasjati na svjetskoj sportskoj sceni čuvajući mahramu. Posljednjih godina na međunarodnim sportskim natjecanjima dodijeljeno je 160 svjetskih medalja iranskim ženama sa mahramom. Prije revolucije, samo je 5 medalja dodijeljeno Irankama i to samo na azijskim natjecanjima, dok na svjetskim natjecanjima iranska žena nije ni postojala.

Borbe iranskih žena

Pored razvoja i učinkovitosti iranske žene na svim poljima, vrlo je ponosno istaknuto i njeno prisustvo i uloga u odbrani zemlje, uključujući i svetu obranu (agresije Iraka na Iran) kao jedna od njenih mnogobrojnih uloga do današnjih dana. Sve supruge, majke i kćerke iranskih šehida i veterana koji su dali svoje živote u odbrani zemlje, su snažne žene koje svojom voljom, čvrstom odlučnošću i strpljivošću i dan danas ponosno i uspravno stoje.

Lider islamske revolucije ajatollah Hamenei je 12. jula 2012., tokom sastanka sa sudionicima svjetskog samita "Žene i islamsko buđenje" rekao „Biti žena je privilegirana uloga za ženu, časna uloga. Nije čast za ženu udaljiti je od ženskog okruženja, od ženskih karakteristika, od ženskog morala, smatrajući održavanje kuće, rađanje djece, očuvanje porodice sramotom. Zapadna je kultura razbila porodicu. Jedan od velikih problema Zapadnog svijeta danas je raspad porodice te povećanje broja vanbračno rođene djece bez pouzdanog saznanja o očinstvu. Zapadne žene su manifestacija konzumacije, šminke, seksipilnog izgleda pred muškarcima i sredstvo seksualnog zadovoljavanja muškaraca. Riječi koje izgovaraju, poput rodne ravnopranosti samo su puke riječi. Čujemo još uvijek glas znatanog broja žena na Zapadu o mobingu u oblastima politike, umjetnosti, sporta, i administrativnih poslova čiji su članovi ili su nekada bili članovi tih društava. To će još dugo mučiti Zapad. Ta blistava, materijalna civilizacija srušit će se jednog dana. Islam pokrivanjem žene štiti put koji vodi ženski spol i društvo od propadanja. Mahrama uopšte nije sredstvo za ograničavanje žena kako to Zapad propagira.“