Učenici Područne škole ”Sveti Sava” iz Liplja kod Zvornika, zajedno sa roditeljima, stupili su u štrajk, jer im je i ove školske godine onemogućeno izučavanje bosanskog jezika. 

Naime, u školske knjige je umjesto predmeta "Bosanski jezik" upisan "Jezik bošnjačkog naroda".

Uprkos presudama sudova u ovom entitetu, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, nastavlja se diskriminacija, kršenje prava djece i negiranje bosanskog jezika.

Ovaj problem u Liplju traje već nekoliko godina. Muharem Sinanović, jedan od predstavnika roditelja, nam je kazao da su djeca iz ove škole učila bosanski jezik sve do 2019. godine, a da je 2020. godine neko iz Osnovne škole (OŠ) "Sveti Sava" u matične knjige upisao "Jezik bošnjačkog naroda".

- U ovoj školskoj godini jedna od učiteljica je upisala "Jezik bošnjačkog naroda" i djeca su izašla iz klupa. Umjesto da vlasti manjeg bosanskohercegovačkog entiteta ispoštuju presude sudova, rade suprotno odlukama pravosudnih organa - naveo je.

Djeca su zakazala sastanak sa direktorom ove škole i sa predstavnicima resornog entitetskog ministarstva 6. septembra u 10.00 sati, nakon čega će biti poznato više informacija.

- Nakon ovog sastanka ćemo znati da li ćemo ići sa tužbama, da li ćemo djecu voditi u Federaciju, ali mi ćemo učiti bosanski jezik i to je osnovno - poručio je Sinanović.

Podsjećamo i da je potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić uputio pismo Uredu visokog predstavnika (OHR) u Bosni i Hercegovini, ambasadorima zemalja članica UO Vijeća za provedbu mira, Misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u kojem je ukazao na probleme sa kojima se suočavaju učenici i roditelji na početku još jedne školske godine.

Naglasio je da je učenicima Bošnjacima onemogućeno izučavanje i imenovanje jezika kojeg koriste onako kako to oni žele i osjećaju.

- Vlasti entiteta RS u želji da potpuno pravoslaviziraju i etnički očiste obrazovni proces krše Ustav entiteta, ljudska prava i slobode što je izričito zabranjeno zakonom i Ustavom. Ustav entiteta RS predviđa obrazovni sistem bez diskriminacije, član 38. u kome piše - svako ima pravo na školovanje pod jednakim uslovima. Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju predviđa obrazovni proces bez diskriminacije, član 10. u kome piše: U osnovnom vaspitanju i obrazovanju ne može se vršiti diskriminacija učenika, nastavnika i ostalog osoblja škole na osnovu rase, pola, jezika, religije, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, na osnovu invalidnosti ili na bilo kom drugom osnovu", navodi se u pismu.

Salkić je u tom kontekstu pozvao međunarodne aktere da se sada više nego ikada prije angažuju na uklanjanju diskriminacije u obrazovnom procesu u ovom entitetu. U pismu, Salkić je također pozvao Bošnjake da ostanu ustrajni, uporni i dostojanstveni u borbi za osnovna ljudska prava i slobode.

(Rabija Arifović/Preporod.info)